Požadovaná prevádzka na vyvŕtanú hromadu a TBM

Požadovaná prevádzka na vyvŕtanú hromadu a TBM
Vyvlákňovacia alebo odlievacia elektráreň je konštrukcia pre vyvŕtanú hromadu na stavbe s ekonomickým variantom a veľmi kompaktným dizajnom pre malú pôdu. Odsávacie zariadenie je navrhnuté tak, aby umožňovalo flexibilnú prácu a inštaláciu tak, aby vyhovovali systému na recykláciu bahna, TBM alebo HDD.

Hlavnými komponentmi všetkých spracovateľských závodov sú: hrubé sito na zachytávanie kameňov väčších ako 5 mm; Akumulačná nádrž hrubej obrazovky; Cyklón s cyklónovým dávkovacím čerpadlom na odstránenie jemných častíc zo suspenzie; Odvodňovacie sitá na odvedenie ďalšej vody z tuhých látok vypustených cyklónom.

Na odstraňovanie čiastočiek pôdy vo vŕtaných kaloch a podporných kalov používaných v základovej technike sa používajú vynášacie zariadenia. Môže to byť buď voda-bentonit, voda-polymér alebo voda-cement a bentonitová suspenzia.